Algemene informatie


Introductie participatiewet

Op dit moment is arbeidsparticipatie een hot item in de Nederlandse maatschappij. Vanaf Januari 2015 zal de participatiewet van kracht zijn, wat inhoudt dat mensen met een arbeidsbeperking niet  zondermeer gebruik kunnen maken van regelingen als de Wajong, de WSW of de WWB, maar naar vermogen  participeren  op de arbeidsmarkt. Gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen met een beperking  en daarbij wordt een passende baan gezocht.

Om de participatiewet ook daadwerkelijk succesvol te laten zijn  zullen alle betrokken partijen hun beste beentje voor moeten zetten. Mensen met een beperking zullen moeten laten zien dat ze gemotiveerd zijn om te werken, gemeenten zullen hun uiterste best moeten doen om arbeidsplekken te vinden of te creëren, en werkgevers zullen zich welwillend en sociaal moeten opstellen. Vooral de werkgevers hebben een belangrijke sleutel in handen.