Informatie voor werkgevers


Wat is NAH?

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel, dus hersenletsel dat na de geboorte ontstaat. Dit kan op allerlei verschillende manieren gebeuren. Hersenletsel kan ontstaan na een klap tegen het hoofd, door bijvoorbeeld een val, een verkeersongeluk of door geweld. Daarnaast zijn er verschillende niet traumatische  oorzaken, bijvoorbeeld het krijgen van een herseninfarct, -bloeding of –tumor. Momenteel is er vooral onder jongeren een flinke stijging van NAH dat wordt veroorzaakt  door overmatig drank- en drugsgebruik.

Momenteel wordt het aantal mensen met niet aangeboren hersenletsel in Nederland geschat op 500.000 en daar komen er per jaar naar schatting nog eens 70.000 bij.

Men kan op allerlei gebieden beperkt worden door NAH. Dit is afhankelijk van waar de hersenen worden aangetast. Beperkingen kunnen zich voordoen in de vorm van neurologische stoornissen, cognitieve stoornissen, veranderingen in gedrag, emotie en persoonlijkheid en in de vorm van psychiatrische stoornissen.

Werkgevers en NAH

Op een inclusieve arbeidsmarkt moet er plaats zijn voor iedereen die in staat is om te werken. Niet enkel  mensen die  gezond zijn maar ook mensen die, op welke manier dan ook, een arbeidsbeperking hebben. Van werkgevers wordt verwacht dat ze deze mensen een plaats bieden. In een ideale wereld zouden zij kijken welke persoon de beste capaciteiten bezit om een functie in te vullen, zonder te kijken wat zijn/haar beperking of  ‘vlek’ is. Toch wordt hier door werkgevers naar gekeken en onderscheid in gemaakt. Arbeidsbeperkingen zijn in te delen in profielen en uit onderzoek van Startfoundation blijkt werkgevers het ene profiel makkelijker accepteren dan het andere. Bij mensen zonder arbeidsbeperking ligt de acceptatiegraad op 100%. Hoe lager de acceptatiegraad ligt, hoe minder werkgevers bereid zijn om mensen met dat profiel aan te nemen. Voor het onderzoek worden de profielen onderverdeeld in 4 zwaartecategorieën.

ProfielAcceptatie_publieksversie © Start Foundation juli 2014-1

 (Profielacceptatie_publieksversie, Start Foundation, Eindhoven, Juli 2014)

De acceptatiegraad van het profiel Niet aangeboren hersenletsel is 60,5% en komt daarmee bijna onderaan zwaartecategorie 2 te staan.

De mate van acceptatie hangt volgens het onderzoek grotendeels af van de bekendheid van de werkgever met het profiel. Wanneer een werkgever weet wat een profiel inhoudt of zelfs in dienst heeft gehad is de acceptatiegraat over het algemeen groter. Het is aannemelijk dat dit gegeven oorzaak is van de relatief lage acceptatiegraad van mensen met NAH. Slechts 20 procent van de werkgevers hebben deelgenomen aan het onderzoek van Startfoundation is bekend met NAH.