Doelstelling en beleidsplan


Doelstelling van de Stichting daarnah

De stichting daarnah draagt bij aan een objectieve beeldvorming over nah naar werkgevers.

Visie
Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en kunnen bijdragen aan de samenleving . Mensen met nah mogen aanspraak doen op toegang tot en participatie binnen een inclusieve arbeidsmarkt.
Doel
De stichting daarnah draagt bij aan een positieve beeldvorming bij werkgevers over mensen met nah en hun mogelijkheden bij arbeidsparticipatie. De resultaten hiervan worden omgezet in interventies om te komen tot een succesvolle ondersteuning bij deze arbeidsparticipatie.
Het resultaat daarvan is verhoogde deelname van de groep nah-ers aan de arbeidsmarkt.

Beleidsplan

Mindmap Stichting daarnah 9-2-2015 (1)