Award 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryrapport

 

Wim en Marjolein van de Noort hebben met hun bedrijf GroenRijk Tilburg het mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) als stevig onderdeel in de bedrijfscultuur gepositioneerd.  Het mvo is onlosmakelijk verbonden met alles wat er in het bedrijf plaatsvindt. Er is een sterke visie ten aanzien van klantgerichtheid en dienstbaarheid  en dit wordt ook uitgedragen in het team van zo’n 70 personeelsleden. 

Er wordt heel veel aandacht geschonken aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt  Hiervoor is er en het team een sfeer gekweekt waar het adagium “behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden” op een fantastische manier tot uiting komt. De ervaring is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter gemotiveerd zijn met een grote loyaliteit aan het bedrijf. Het team accepteert die werknemers, er zijn geen rangordes en door de teamkracht ontstaat er een natuurlijke sturing vanuit de leiding naar medewerkers waardoor je kunt spreken van sociale innovatie. 

Door deze aanpak en een groot hart voor de mens in het bedrijf verdienen Wim en Marjolein van de Noort de Daarnah Award 2018.

Uitgereikt namens de voorzitter stichting daarnah

 Frans de Loos