Peter Brouwers, Lid


Peter BPeter Brouwers (1955) is zijn loopbaan begonnen als verpleegkundige in het toenmalige Maria Ziekenhuis in Tilburg.  Na een aantal leidinggevende  functies in het Maria Ziekenhuis is hij in 1980 organisatiekunde gaan studeren in Nijmegen. Daarna

 

heeft hij  management functies vervuld  in het St Jansgasthuis te Weert, het Revalidatiecentrum Charlotte Oord, het revalidatie centrum Leijpark , het audiologisch centrum Libra, de gehandicaptenzorg  organisatie Gemini zorg en dienstverlening ,en de gehandicaptenzorg organisatie Siza Midden Brabant. Momenteel is hij manager bij  Pauwer een bedrijfsonderdeel van de Amarantgroep  wat behandeling, begeleiding en ondersteuning aanbiedt voor mensen met hersenletsel in de chronische fase.

Vanaf 1987 is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van de behandeling en zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in Nederland . Bestuurlijk is hij als bestuurslid actief in de stichting DaarNah , de stichting Coma Hospitium, daarnaast is hij onder andere voorzitter van het NCH, Nederlands Centrum Hersenletsel en is hij voorzitter van de stichting NAH Gelderland.  In het kader van de transities in de zorg  WMO en Jeugdzorg heeft hij in de gemeente Tilburg de ondersteuningsketen voor kwetsbare burgers met Hersenletsel inhoud gegeven. Het “Tilburg model” is een voorbeeld voor veel andere gemeenten in Nederland. Naast zijn professionele passie voor mensen met Hersenletsel is hij ook nog mantelzorger voor zijn 91 jarige moeder die ook hersenletsel heeft. Peter heeft twee kinderen, een zoon en dochter. En in zijn spaarzame vrijetijd is hij een hartstochtelijk amateur fotograaf , en trekt hij er in de natuur op uit om aandachtig te zijn voor al dat moois wat de Nederlandse flora en fauna te bieden heeft.