Frans de Loos, Voorzitter


Frans de Loos is opgeleid als leraar biologie/scheikunde en is daarna het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ingegaan.

Hij is gepromoveerd in de Wiskunde en Natuurwetenschappen  aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn promotie heeft hij verschillende posities bekleed binnen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe voortplantingstechnieken bij landbouwhuisdieren. Frans is nu meer dan 20 jaar werkzaam in de farmaceutische industrie met als specialisatie bio-medische eiwitten.