Jetta Klijnsma


Jetta Klijnsma heeft tijdens een onbijtsessie het openingswoord.