DAARNAH Award 2017


Beoordelingscriteria voor de toekenning Daarnah Award “Werkgever zonder beperking” 2017

Doel:
Met het uitreiken van haar jaarlijkse award wil de stichting Daarnah een werkgever met name stimuleren, ruggensteun geven en belonen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op het gebied van het aspect “mens”.

 

  • In het kader van sociale innovatie stelt het bedrijf of de instelling het personeel en daarbinnen de mens centraal in het personeelsbeleid, relatie met partners, klanten en leveranciers en de rol die mensen met een hersenletsel daarbij in de onderneming innemen;
  • Het bedrijf of de instelling heeft een personeelslid/-leden met hersenletsel in dienst;
  • Het bedrijf of de instelling heeft specifiek voor mensen met hersenletsel werk vrijgemaakt;
  • Het bedrijf of de instelling heeft aantoonbaar lef getoond voor het plaatsen van mensen met hersenletsel, maar heeft ook de moed om voor de betreffende werknemer grenzen te stellen aan zijn of haar ambitie;
  • Met het aanstellen van een secondant voor ondersteuning van de mens met hersenletsel, laat het bedrijf of instelling zien dat het inlevingsvermogen voor de mens met hersenletsel heeft;
  • Het bedrijf of de instelling levert maatwerk en daarmee de werknemer met hersenletsel maximaal te kunnen laten presteren en daarmee een toegevoegde waarde voor het bedrijf of de instelling te zijn;
  • Het bedrijf of de instelling is in staat om werk ”naar de mens te brengen” met maatwerk in een specifiek functieprofiel;
  • De werkgever accepteert de beperkingen van een werknemer met hersenletsel maar staat open voor groei in de functie op basis van mogelijkheden;

 

Voor de nominatie kunt u werkgever(s) aanmelden die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met name niet aangeboren hersenletsel, in dienst hebben genomen. U kunt dit doen door het contactformulier op onze website in te vullen. Dit kan tot 1 juni 2017. De criteria voor de award kunt u vinden: Criteria Daarnah Award 2017.