2014


.

Verslag activiteiten van de Stichting daarnah in 2014

 

In 2014 is de stichting daarnah opgericht, de akte is gepasseerd  op 22 juli 2014, en de stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder RSIN nummer  854226692.

De doelstelling van de stichting is vastgesteld; – het informeren van werkgevers over de arbeidsmogelijkheden van jong volwassenen met nah en -deze jong volwassenen toe te rusten met kennis en kunde om succesvol een arbeidsplaat te vinden.

Er is een bestuur samengesteld dat expertise heeft op de gebieden  onderzoek en onderwijs, personeelsbeleid, zorgveld- en ervaringsdeskundigheid met jongeren met  nah en arbeidsbemiddeling voor jongeren.

Het bestuur heeft haar strategie bepaald hoe haar doelstelling te bereiken door middel van verschillende sessies met artsen en zorgveld en bedrijfsorganisatie deskundigen, die deze hulp belangeloos hebben verleend.

Er is gestart met het werven van studenten die via stage-opdrachten helpen bij het in kaart brengen het kennis niveau van werkgevers met deze problematiek en de regelgeving die daarop van toepassing is. De eerste rapporten in 2015 verwacht.